Perheissä kasvaa tulevaisuus (julkaistu ESS 6.6.2021 Mielipide-palstalla)


"Bagataja mama”, ”rikas äiti”, sanottiin anopilleni, kun
hän kolmilapsisen perheensä kanssa oli 80-luvulla matkalla Neuvostoliitossa. 70-
ja 80-luvuilla kolmilapsinen perhe oli vielä melko tavallinen Suomessa, mutta itänaapurissamme
jo suurperhe. Syntyvyys on sittemmin myös meillä romahtanut ja keskimääräinen
kokonaishedelmällisyysluku on enää 1,37, kun väestön uusiutumisen rajana
pidetään 2,1 lasta/nainen. Lapsikato näkyy jo nyt työvoiman puutteena etenkin
tietyillä aloilla ja uhkaa tulevina vuosikymmeninä romuttaa hyvinvointipalvelumme,
eläkejärjestelmämme ja talouskasvumme. Yksinäisyydestä on tullut kansansairauksiin
verrattava ongelma. Dramaattisista vaikutuksistaan huolimatta konkreettisia
tekoja politiikassa on syntyvyyden nostamiseksi tehty vain vähän, jos ollenkaan.
Lahdessakin akuuttina aiheena on kouluverkoston karsimissuunnitelmat huonojen
lapsilukuennusteiden vuoksi. Onko nykyinen suunta näivettymisestä vain
hiljaisesti hyväksyttävä? Mistä löytyy lääke syntyvyyden ongelmaan?Kaikki kuntavaaliehdokkaat toivovat hyvää elämää lahtelaisille.
Vuoden 2018 perhebarometriaineistossa keskimääräinen lapsilukutoive oli 2,17 lasta.
Nykysyntyvyys ei siis vastaa suomalaisten keskimääräisiä toiveita. Hyvä elämä
tarkoittaa näin ollen myös syntyvyyden palauttamista kuntalaisten tahtomalle
tasolle. Päähuomiomme ja investointien painopiste tulisi kääntää perheisiin ja
lapsiin. Hyvällä perhepolitiikalla tuetaan ihmisten omia lapsitoiveita
ja poistettaisiin lastensaannin esteitä. Perhemyönteiset arvot, mukaan lukien
avioliiton arvostus, pitävät yllä ja lisäävät syntyvyyttä. Lapset ovat lahjaa.Palveluittemme ja talouskasvun ylläpitoyritys on tuulentavoittelua, mikäli ei panosteta
syntyvyyden parantamiseen. Kiinan kommunistihallintokin tämän nyt myöntää. Onneksemme
suomalaiset ovat vielä suurimmaksi osaksi perhekeskeisiä ja useimmat näkevät
perheen tärkeimpänä asiana elämässään. Nuoristakin yhä 76 prosenttia
(moreenimedian kysely) haaveilee naimisiin menosta. Ehdotankin, että Lahden
valtuusto nostaa perheiden hyvinvoinnin ja syntyvyyden kasvun tärkeimmäksi
tavoitteekseen. Talouskasvu ja elinvoima seuraavat luonnollisesti perässä.


Katja Toepfer, lääkäri, perheen äiti, kuntavaaliehdokas (kd.)