Lahden tulevaisuus ja elinvoima kytkeytyvät syntyvyyteen


ESS 12.3. SDP:n Pekka Komu ja Jetta Laakso kritisoivat kaupunginhallituksen päätöstä palauttaa päivähoidon palvelusetelin leikkauspäätös uudelleen arvioitavaksi sivistyslautakuntaan. Minusta puolestaan on hyvä, että hallitus käytti asiassa otto-oikeutta, sillä
lapsia koskevia päätöksiä ja niiden vaikutuksia tulee arvioida perusteellisesti ja ensisijaisesti lasten ja perheiden näkökulmasta.

Miksi juuri lapsien palveluista haluttiin leikata, kun kaikkia muitakaan budjettiin merkittyjä leikkauksia ei ole viety läpi? Vaikka veroäyriäkin olisi nostettu, niin tämä leikkaus olisi varmaan haluttu tehdä. Palvelusetelin heikennys on sellainen, että se todennäköisesti aiheuttaa kustannuspaineita mm. kaupungin päiväkodeissa, joten talouden tasapainottaminen tuskin on tässä takana.

Lahden tulevaisuus ja elinvoima kytkeytyvät syntyvyyteen. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan syntyvyys laskee Lahdessa vuosien 2019—2040 välillä toiseksi eniten koko maassa. Väestöpolitiikkaa ja kaupungin tulevaisuutta ei ole tässä päätöksessä otettu huomioon. Alenevan syntyvyyden ja elinvoiman tilanteessa lapsiperheiden hyvinvointi ja valinnanmahdollisuudet tulisi aina asettaa etusijalle. Onko perheiden heikkenevät mahdollisuudet valita lastensa hoitomuodot sellainen viesti, joka halutaan antaa perhettä suunnitteleville?

Mikäli palvelusetelin leikkaus aiheuttaisi jatkossa yksityisen hoidon tarjonnan vähentymistä ja asiakasmaksujen nousua, olisi se merkittävä heikennys perheiden arkeen. Yksityiset perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoitajat sekä päiväkodit ovat tuoneet tarvitun lisän kunnalliseen päivähoitoon ja valinnanmahdollisuuksia perheille. Palveluseteli on ratkaissut kaupungin hoitojono-ongelman ilman tarvetta investoida seiniin. Ennen palvelusetelin käyttöönottoa saattoi käydä jopa niin, etteivät sisarukset mahtuneet samaan päiväkotiin tai päiväkotipaikat osoitettiin kaupungin toiseltapuolen. Perheiden arkea heikentäviin päätöksiin meillä ei ole varaa.

Katja Toepfer, lääkäri, kolmen lapsen äiti, kuntavaaliehdokas (kd)